ime smjera  I  II o/k status
Brajdić-Vuković Route(6c)   
Hik(5a)   
Mirakul(6c)   
Ne okreći se sine(6c+)   
Ratnik svjetlosti(7a)   
Valentina i Ida(6a)