ime smjera  I  II o/k status
Belišćanski(5a)   
Kratko ali slatko(5b+)   
Mišja groznica(5b)   
Mravlji smjer(5c)   
Peti element(5a)   
Polupana noga(4b)   
Puknuti smjer(5a)   
Slavonski(5a+/b)   
Smjer slatinskih početnica(5b)   
Srebreni palac(5a)