ime smjera  I  II o/k status
Brr(6a+)   
Ili(5c)   
Iz dosade(4b+)   
Jazbina(6b+)   
Na rubu istine(6c+)   
Priljepak(5c)   
Samoća(6b)   
Sivi stil(5b)   
U potrazi za grifom(6b)