Pomoć
Za više informacija o smjeru klikni na ime smjera
Stupac označen s rimskim brojem I predstavlja baznu ocjenu smjera (ocjenu koju određuje autor smjera ili prvi ponavljač)
Stupac označen s rimskim brojem II predstavlja izglasanu ocjenu, tj. aritmetičku sredinu svih ocjena koje predlažu registrirani korisnici uključujući i baznu ocjenu.
o/k (ocjene/komentari) - broj predloženih ocjena i komentara koje 'ostavljaju' registrirani korisnici.
Ukoliko postoje, klikni na to polje da vidiš sve ocjene i komentare pojedinačno.
status - Opcija rezervirana samo za registrirane korisnike
Radi lakšeg snalaženja i bržeg učitavanja podataka poželjno je da se koristiš prikazom smjerova po sektorima (naravno, ukoliko su sektori kreirani)